Členovia

Partneri Mediálny partner Školy Osobnosti

 

Partneri:    

   
Mediálny partner:    
   

  

Školy:
 
Materské školy:
Materská škola Kudlovská, Kudlovská 11, Humenné
Materská škola sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, Bratislava
Materská škola, ul. Štúrova 419/1, Leopoldov
Základné školy:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Základná škola s materskou školou, Budimír 11, Budimír
Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany
Stredné školy:
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
Stredná priemyselná škola J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové mesto
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

  

Osobnosti:
 
Milan Duroška - riaditeľ SOŠ, Stará Turá
Slavomír Kožár - riaditeľ SPŠ elektrotechnická, Prešov
Andrej Lasz - generálny sekretár ZEP SR
Roman Múčka - riaditeľ LEXMARK Slovensko
Roman Bomboš - moderátor RTVS
Jozef Novák - riaditeľ verita, s.r.o.
Back to Top