Výhody členstva

Výhody spolupráce s občianskym združením ASIT:
 
• priame spojenie s reálnym trhom práce
• spolupráca pri tvorbe a realizácii nových študijných programov
• projektový manažment pri návrhu a realizácií projektov z ESF
• inovatívne poznatky od zamestnávateľov priamo smerované k školám a študentom
• aktívna spolupráca a priama komunikácia v oblasti vzdelávacej politiky
 

Posuňte svoju školu do budúcnosti!

Pre členov združenia poskytuje ASIT nasledovnú podporu:

  • • vybavenie škôl modelmi, vzorkami, zariadeniami, ktoré dostávajú školy bezplatne od výrobcov – prostredníctvom ASIT, prípadne za nižšie ceny ako sú ceny na trhu.
  • • vzdelávanie učiteľov v oblasti IT
  • • bezplatný prístup pedagógov vyučujúcich informatiku a výpočtovú techniku k e-learningu a iným podporným materiálom využiteľných pre vyučovanie
  • • pomoc pri vypracovávaní projektov a získavaní grantov na počítačové a iné hardvérové vybavenie učební
  • • pomoc pri vypracovávaní projektov a získavaní grantov na uvedenie nových študijných odborov
  • • zapojenie škôl do medzinárodnej spolupráce so školami realizujúcimi rovnako vzdelávanie v oblasti IT

 

Skôr než sa rozhodnete zapojiť do projektov ASIT, odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali memorandá o členstve

 

  

Na stiahnutie:
Prihláška za člena ASIT (.pdf)Prihláška za člena ASIT (.doc)
Leták ASIT - GOPAS (.pdf)

Back to Top