Projekty Sekcia základných škôl

Projekt: OLE - DIGITALIZÁCIA A INFORMATIZÁCIA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA V SR

Cieľom projektu OLE je nasadenie informačných technológií od prvého stupňa základných až po posledné ročníky stredných škôl na Slovensku.  Základným východiskom navrhovanej koncepcie je poznanie, že rozvíjanie vzdelávania v oblasti základnej informačnej gramotnosti na školách ponúka priestor pre osvojenie si praktických schopností, zručností a kompetencií nielen u pedagógov, ale aj u samotných žiakov, a to na požadovanej úrovni.

Projekt OLE predstavuje komplexné riešenie digitalizácie vzdelávacieho prostredia škôl v SR zahŕňajúce hardvér, softvér, vzdelávanie učiteľov, technickú podporu a správu, digitálny obsah a projektové vyučovanie.

Odborným garantom pre projekt je spoločnosť Eduxe.

V prípade záujmu získať podrobnejšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Back to Top