Robotika

Súpravy LEGO Education pre vzdelávanie na základných školách

Robotika WeDo™

Kľúčové vzdelávacie hodnoty:
• Od návrhu ku konštrukcii • Rozvoj kreativity pri hľadaní alternatívnych riešení • Rozvoj komunikácie a zdieľanie myšlienok pri skupinovej práci • Tvorba programu pre model • Práca so softwarovým nástrojom pre získavanie informácií • Využitie spätnej väzby pre korekciu programu.

Konštrukčná súprava WeDo™

Umožňuje žiakom konštrukciu a programovanie LEGO® modelov, ktoré sú pripojené k počítaču. Súprava obsahuje 158 LEGO dielov vrátane prevodov, pákových mechanizmov, USB počítačového rozhrania (Hub), senzorov polohy, senzorov pohybu a motorové jednotky. Uložená je do malého kontajneru s kartou s vyobrazením dielov. Súprava má dostatočný počet dielov pre postupné riešenie 12 odporučených úloh, rozdelených do štyroch tematických celkov:

• Zábavné stroje • Zvieratká z prírody • Fotbalový zápas • Dobrodružné príbehy.LEGO MINDSTORMS Education NXT pre základné, stredné a vysoké školy

Robotika MINDSTORMS® Education NXT

Kľúčové vzdelávacie hodnoty:
Informačné a komunikačné technológie (ICT): Použitie simulácie modelovaním reálneho • Využitie ICT k meraniu, záznamom, odozve a riadeniu udalostí.
Prírodné vedy: Skúmanie sily, rýchlosti a energie • Určenie rýchlosti telesa v pohybe, kvantitatívny vzťah medzi rýchlosťou, dráhou a časom • Uplatnenie vedeckých postupov pre zhromažďovanie a analýzu dát.
Technika: Rozvoj schopností riešiť úlohy, voľba, konštrukcia, testovanie a vyhodnotenie.
Matematika: Pochopenie a využívanie zlomkov, desatinných čísel, percent a proporcií.

MINDSTORMS® Education NXT Základná súprava

Skupinová súprava pre prácu 2-3 žiakov či študentov na robotických projektoch. Obsahuje LEGO NXT inteligentnú kocku s Bluetooth™ technólogiou vrátane DC dobíjaciej batérie, ďalej tri interaktívne servo motory, dva tlakové senzory, senzor svetelný, zvukový a ultrazvukový, USB kábel, 7 káblov k senzorom a motorom a 455 stavebných LEGO dielov. Nechýba vytlačený návod na základný model, prehľad o obsahu súpravy a uložení dielov. Súprava je v plastovom kontejneri s možnosťou kaskádového ukladania, 2000080 NXT Software a 8887 DC sieťový adaptér nie sú jej súčasťou.


LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Vzdelávacie hodnoty:
• Návrh a konštrukcie programovateľných robotov s využitím motorov, senzorov, kolies, hriadeľov a ďalších technických riešení • 3D konštrukcie modelov podľa 2D technickej dokumentácie • Konštrukcie, testovanie, riešenie problémov a zmeny v konštrukcii ku zlepšeniu funkčnosti robota • Uplatnenie existujúcích a získanie nových kompetencií z matematiky (predikcia, meranie veličiny, vzdialenosť, čas, rýchlosť...) • Efektívna komunikácia s použitím vedeckej a technickej terminológie.

 LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Základná súprava je optimalizovaná pre prácu v triede. Žiaci a študenti v nej nájdu všetko potrebné pre modelovanie, programovanie a testovanie reálnych robotických zariadení. Obsahuje inteligentnú EV3 kocku – malý počítač, ktorý dokáže riadiť výstupy na základe analýzy dát zo vstupných čidiel. Umožňuje Bluetooth a Wi Fi komunikáciu s programovaním k záznamu a spracovaniu dát.

Užívateľa prirodzenou cestou motivuje k intenzívnemu premýšľaniu pri hľadaniu riešení úloh, problémov, modelovaniu, konštrukcii, testovaniu a overovaniu správnosti riešení. Týmová práca dáva priestor k rozvoju komunikačných schopností, výmene skúseností, získavaniu vedomostí o senzoroch, riadených výstupoch a inteligentných programovateľných jednotkách. LME EV3 softvér v sebe integruje interaktívne metodické materiály a návody na stavbu modelov.

Súprava je uložená v praktickom plastovom boxe s vrchnákom. Box obsahuje priečinky k ľahšiemu usporiadaniu dielov aj s obrázkami, ako diely ukladať. Sieťový adaptér a softvér nie sú súčasťou základnej súpravy. Základná súprava obsahuje: Tri interaktívne servomotory s integrovaným rotačným senzorom, ultrazvukový senzor, senzor farby, gyroskopický senzor, dva tlakové senzory, nabíjaciu batériu, spojovacie vodiče s konektormi, stavebné návody.

Odborným garantom pre robotiku je PaedDr. Mária Večeríková a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave (Matfyz).


Robot NAO

Robot NAO je humanoidný robot. Je novinkou v oblasti výučby programovania a informatiky. Je jedinečným prínosom pre Vašu školu či výskumné pracovisko. NAO je humanoidný robot od spoločnosti Aldebaran Robotics, má umelý charakter a jeho kombinácia hardvéru a softvéru umožnuje čo najviac sa prispôsobiť človeku.

Robot NAO a robotika
Robotika nie je len záľuba konštruovať "hračky", ale predstavuje reálny smer do budúcnosti.

Má využitie nielen v priemysle, poľnohospodárstve a sektore vedy a výskumu, ale aj pre vzdelávanie. Dajme študentom motiváciu a nasmerujme ich k ceste poznávania nových technológií. V praxi je neustály dopyt po ľuďoch z oblasti IT služieb.

Prečo platforma NAO?

Kľúčové benefity

- plne programovateľný a otvorený systém pre vytvorenie skutočného autonómneho chovania
- jednoduchý systém na pochopenie pri ktorom budete dosahovať lepšie výsledky Vašich projektov a hlavne pri učení sa programovania
- atraktívny dizajn ktorý motivuje nielen študentov

Využitie

- pre odborné predmety informatika a matematika
- nielen pre projekty ale aj pre výskum a osobnú asistenciu
- upútajte robotom NAO ľudí na svojich školských predstaveniach a akciách

Funkcie robota NAO

Kamera pre integráciu spracovania obrazu vo Vašich projektoch zabezpečuje kvalitný obraz HD a až 30 snímkov za sekundu. Pohyb hlavy, kde sú kamery vstavané je 239˚ horizontálne a 68˚ vertikálne. Zobrazenie kamery pôsobí v rozmedzí 61˚ horizontálne a 47˚ vertikálne. Výsledkom je interaktívne vnímanie prostredia.

Rozpoznávanie objektov a znakov. Ak je objekt uložený pomocou softvéru Choreographe, robot NAO vie tento objekt pomenovať a povedať čo to je. Preto sa NAO dokáže naučiť rozpoznávať tváre, je to jeho najlepšia funkcia.

NAO je aktuálne schopný hovoriť až 9 jazykmi. Pri rozpoznávaní textu je možné meniť hlasové parametre ako je hĺbka či rýchlosť. NAO vie povedať text bez chýb a pritom si dáva pozor aj na interpunkciu a intonáciu.

Rozpoznanie reči je srdcom robota NAO a preto si spoločnosť Aldebaran Robotics vybrala popredného technologického partnera Nuace za pomoci ktorého vytvorili skutočne úžasný systém rozpoznávania reči. NAO je schopný zachytiť zvuky z 2 metrov. Rozpoznávanie je doladené nielen na jednotlivé slová, ale aj na kompletné vety. Výsledkom môže byť plnohodnotná konverzácia.

Medzi jeho schopnosťami je aj detekcia zvukov z okolitého prostredia. To zabezpečujú mikrofóny okolo celej hlavy.

Inteligentná "tuhosť" je unikátna funkcia, ktorá prispôsobuje výkon potrebný na ovládanie motorov pri pohybe motora. Výsledkom je lepšie využitie komponentov pohonu, rovnako ako úspora energie batérie.

Manažér pádu zabezpečuje, aby sa robot NAO vedel postaviť sám skoro z hocijakej pozície. Tu sa spája ďalšia funkcia s názvom „Anti-self collision“ a zabraňuje poškodeniu hlavy pri páde náhlym vystrelením rúk pred seba.

NAO má taktiež ďalšiu funkciu na nezaplatenie. Rozpoznanie chybného kódu, ktorý by mohol spôsobiť konflikt alebo chybu systému. Na túto chybu Vás upozorní červeným vyznačením konkrétneho bloku.

Back to Top