MikroTik Academy

MikroTik Academy pod záštitou ASIT.

V období masívneho rozvoja internetizácie a nárastu s tým spojených potrieb bolo málo možností, ako sa bezdrôtovo pripojiť.  Trh bol sústredený na nadnárodné firmy ako Cisco, HP, Ericsson, ktorých produkty boli síce dostupné všade, ale ich cena bola a aj je vysoká.  A práve tu  MkroTik  našiel svoje miesto a uplatnenie, vytvoril produkt pre každého.  V začiatkoch išlo hlavne o RouterOS (ROS), ktorý sa inštaloval do PC platforiem a zakrátko vývoj následoval prvým naozaj malým zariadením RouterBoard RB112 a RB532, ktorý zmenil dejiny Európskeho WiFi. V súčastnosti je MikroTik firmou vytvárajúcou industriálne štandardy a určujúcou smery rozvoja technológií.

MikroTik už od začiatku svojej existencie venuje veľký dôraz na vzdelávanie, najskôr systémom konzultantov, ktorý sa následne po úspešnom absolovaní stávali trénermi, a to nielen pre systém MikroTik, ale aj pre bežné sieťové technológie. Veľakrát sme sa stretli s problémom, keď veľké percento ludí pracujúcich so sieťovými technológiami neboli vyučení v tomto odbore. Naštastie sa požiadavky menia a na stredných školách sú otvárané profesionálne sieťové odbory, a to, čo sa doteraz vyučovalo na vysokej škole, prípadne formou samoštúdia, môže byť dostupné aj na Vašej škole. MikroTik uvítal tieto aktivity otvorením nového smeru vo svojom vyučovacom procese, a to vytvorením MikroTik Academy. Veľkou výhodou je fakt, že MikroTik Academy je BEZPLATNÁ pre všetkých študentov, čo napomáha jej rýchlemu rozvoju.

Pridaná hodnota a výhody MikroTik Academy:
  • - študenti rozvíjajú svoje schopnosti na reálnych zariadeniach, vidia ako sa konkrétne zariadenia správajú.  Táto časť im do praxe prinesie pravdepodobne najviac, dôvodom je dopyt trhu práve po mladých ľudoch, ktorí sú zdatní nielen teoreticky, ale i prakticky
  • - Zameranie MikroTik Academy je najmä na nasledujúce prvky sieťových technológií: všeobecný networking Layer2 (L2) a Bridging, ktoré sú spoločné pre všetky sieťové zariadenia. Layer3 (L3) zahŕňa všeobecný routing, firewall, NAT, OSPF, BGP. Tieto prakticky získané vedomosti sú základom vašich vedomostí a úspechu v zamestnaní
  • - špeciálne MikroTik skúsenosti a vedomosti získané nielen teoreticky, ale i na reálnych zariadeniach, študentov nielen zaujmú a naučia, ale aj zamestnajú. V praxi je dopyt po schopných zamestnancoch a práve systém MikroTik im v tomto pomáha
  • - s MikroTik technológiou sa stretávame už bežne, napríklad aj u Vás doma. Jej rozšírenie je naozaj veľké, od malých Internet providerov (ISP) až po národných operátorov
  • - úspešný študent získava plnohodnotný industriálny certifikát platný 3 roky, ktorý je plne uznávaný práve pre to, že si ho musí zaslúžiť svojou svedomitou prácou a vedomosťami

MikroTik každej škole DARUJE zariadenia, tak aby bolo možné zabezpečiť základné učebné potreby. Tak isto poskytne učebné materiály a informácie ku zmenám, ktoré v spoločnosti MikroTik prebiehajú.
MikroTik Academy ponúka pre študentov obrovské množstvo výhod a možností, pričom vyvstáva otázka, ako je možné toto všetko aplikovať, zabezpečiť učebňu, učebné materiály a podobne. Práve to je úlohou združenia ASIT, ktoré prevzalo záštitu nad zavádzaním štandardov MikroTik Academy na stredných školách na Slovensku. V prípade Vášho záujmu o informácie nás kontaktujete telefonicky, mailom, prípadne prostredníctvom kontaktného formulára.

Garantom programu je Martin Krug, MikroTik Certified Trainer a MikroTik Academy coordinator.

Back to Top