Venujte 2 % dane z príjmu

Venujte 2 % z dane na podporu Vašich detí!

Občianske združenie Asociácia spoločností IT priemyslu vznikla s poslaním podporovať na Slovensku vzdelávanie v oblasti informačných technológií. Hlavnou myšlienkou projektu je vychovať profesne špecializovaných IT špecialistov, ktorí nájdu uplatnenie vo výrobe, IT firmách, školstve, štátnej správe, ale aj v ostatných oblastiach, kde sa využívajú informačné technológie.
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu sa občianske združenie ASIT uchádza o poukázanie 2 % z dane z príjmu a preto Vás touto cestou chceme aj tento rok poprosiť, aby ste sa rozhodli svoje 2 % darovať práve nášmu občianskemu združeniu. Vďaka Vašej pomoci môže občianske združenie ASIT pomôcť študentom a školám, ktorí sa ocitli v dnešnej zložitej dobe, kde školstvo v SR nenapreduje smerom k modernej prosperujúcej spoločnosti založenej na znalostnej ekonomike.
 
Vďaka Vašej pomoci občianskemu združeniu ASIT pomôžete:
- podporiť rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile
- prispieť k odbornej príprave špecialistov potrebných pre budovanie informatickej spoločnosti
- vytvoriť na Slovensku dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu pre investorov – lídrov z oblasti informačných technológií
- podporiť budovanie znalostnej ekonomiky na Slovensku.
 
Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania:

IČO: 42266424
Právna forma/názov: Občianske združenie
Obchodné meno: ASIT

Ulica: Prievozská
Číslo: 2/A
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava
 
Vám, ktorí sa rozhodnete darovať 2 % dane z príjmu, ďakujeme za všetkých, ktorým môžeme pomáhať naplniť si budúcnosť a budúcnosť celej spoločnosti.
 
Ďakujeme.
 
 
Doplňujúce informácie:
- 2 % z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,32 € a nemáte nedoplatok na dani
- čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy (Vy platíte celú daň daňovému úradu)
- daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho občianskeho združenia
- okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo
Prosíme, dajte už dnes vedieť o možnosti venovať 2 % z dane aj vašim priateľom, kolegom v práci či známym. Radi vám zodpovieme akúkoľvek otázku, stačí nám napísať na kancelaria@asitsk.com, alebo zatelefonovať na +421 905 639 141.
Back to Top