Dni otvorených dverí

Dni otvorených dverí poriadané občianskym združením ASIT slúžia na oboznámenie žiakov základných škôl s možnosťami štúdia na stredných školách, či už odborných, priemyselných, prípadne spojených. Dozvedia sa o študijných a učebných odboroch, o náplni predmetov, ktoré je možné na stredných školách študovať, o najmodernejších trendových zameraniach v oblasti IT. Oboznámia sa s priestormi školy, s jej vybavením, dozvedia sa viac o možnostiach, ktoré ponúka.

Dni otvorených dverí sú vedené zábavným spôsobom, ktorý v nich vzbudí záujem o štúdium práve na Vašej škole. Súčasťou Dní otvorených dverí sú i súťaže o množstvo skvelých cien, prezentácia najmodernejšej výpočtovej techniky a najčastejšie používaného softvéru.

V prípade záujmu o zabezpečenie prezentácie Vašej školy formou Dní otvorených dverí, prípadne Kariérnych dní nás kontaktujte telefonicky, mailom, prípadne prostredníctvom kontaktého formulára.


Podporili sme finančne, ale aj odbornými príspevkami firiem tieto školy v rámci DOD:

Spojená škola, Medvedzie, Tvrdošín - 22. 02. 2017

SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava - 01. 12. 2016

SOŠ elektrotechnická, Stropkov - 25. 11. 2016

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava - 23. 11. 2016

SOŠ polytechnická, Humenné - 27. 10. 2016

Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky - 21. 10. 2016

SŠ Medvedzie Tvrdošín - 25. 02. 2016

SOŠ, Ostrovského 1,  Košice - 11. 02. 2016

Stredná priemyselná škola K.N.M. - 10. 12. 2015

SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - 08. 12. 2015

SŠ Sv.Rodiny, Gercenova 10, Bratislava - 03. 12. 2015

SPŠ Elektrotechnická Prešov - 02. 12. 2015

SOŠ Informačných technológií Bratislava - 27. 11. 2015

SOŠ, Športová 675 Stará Turá - 25. 11. 2015

SOŠ elektrotechnická Stropkov - 20. 11. 2015

SPŠ elektrotechnická - Hálova 16 Bratislava - 19. 11. 2015

Spojená škola Kollárova 17 Sečovce - 28. 10. 2015

Spojená škola B. Němcovej Nové Zámky - B. Němcovej 1, Nové Zámky - 25. 10. 2013

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove - Plzenská 1, 080 47 Prešov - 20. 11. 2013

Stredná odborná škola Stará Turá - Športová 675, 91601 Stará Turá - 21. 11. 2013

Spojená škola Sečovce - Kollárova 17, 078 01 Sečovce - 22. 11. 2013

Gymnázium Svätej rodiny - Gercenova 10, 851 01 Bratislava - 27. 11. 2013

Stredná odborná škola polytechnická - Štefánikova 20, Humenné - 29. 11. 2013

Spojená škola - Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto - 05. 12. 2013

Stredná priemyslená škola Jozefa Murgaša - Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica - 10. 12. 2013

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice - Ostrovského 1, 040 01 Košice - 18. 12. 2013

Stredná odborná škola polytechnická - Štefánikova 20, Humenné - 27. 11. 2009

Back to Top