Novinky

okt 29, 2015

Chcete patriť medzi najlepšie vybavené stredné školy? Zapojte sa do nových grantov!


Občianske združenie ASIT podporuje aj stredné školy. Rovnako ako pre základné a materské školy aj pre nich vyhladuje 3 nové grantové výzvy. Prostredníctvom grantov získajú podporu na vzdelávacie pomôcky, ktoré zaujmú určite každého stredoškoláka (audiovizuálne produkty, digitálne laboratóriá, Lego Robotika, 3D Puzzle) a školenia pre učiteľov s celosvetovo uznávanými lektormi.

Kategória: Grantové výzvy

 

Cieľom grantových výziev je podpora kreatívneho vzdelávania, zavedenie robotiky –  Lego Education, digitálnej animácie, rozvoj praktických, manuálnych a jazykových zručností a digitalizácia obsahu  vzdelávania v základných školách využitím moderných vzdelávacích pomôcok.  

Viac o grantových výzvach sa dozviete v sekcii GRANTY

Back to Top