Novinky

sep 23, 2019

Súťaže k podujatiu Mladý tvorca 2019


Asociácia spoločností IT priemyslu spolu s OpenLabom a partnermi vyhlasuje súťaže pre žiakov stredných škôl v rámci Mladého tvorcu 2019 v Agrokomplexe v Nitre o hodnotné ceny.

Kategória: Súťaže
 
 
Súťaže
 
1. APP-ka - Najinovatívnejšia aplikácia
 
Akákoľvek mobilná, desktopová, webová, hybridná aplikácia vytvorená jednotlivcom alebo tímom v jednotlivom programovacom jazyku.
 
Podmienkou je vyplnenie prihlasovacieho formulára a zaslanie ukážky na email kancelaria.asit@gmail.com najneskôr do 30.10.2019 vrátane. Je potrebné na mieste odprezentovať a obhájiť projekt.
 
2. GAMES-ka - akákoľvek platforma digitálnej hry
 
Akákoľvek vlastná počítačová, digitálna hra pre akúkoľvek platformu vytvorená jednotlivcom alebo tímom v tematickom zamerani  "Zachráň ľudstvo pred plastovým odpadom".
 
Žáner hry je tak voľný. Hra môže byť: IDLE, RPG, AR, VR, Rage game, stratégia alebo plošinovka a iné. 
 
Podmienkou je vyplnenie prihlasovacieho formulára a zaslanie demo hry alebo ukážky na email kancelaria.asit@gmail.com najneskôr do 30.10.2019 vrátane. Je potrebné na mieste odprezentovať a obhájiť projekt.
 
3. OpenLab "GURU"
 
Akýkoľvek zaujímavý a inovatívny IT projekt, alebo učebná pomôcka, ktorá slúži pre vzdelávanie alebo zdokonaľovanie IKT kompetencií na škole, využívaná v škole, prípadne pre firemný sektor vytvorená jednotlivcom alebo tímom. Máš talent a chceš dať o sebe vediet? Tak táto kategória je pre teba, alebo tvoj tím!
 
Podmienkou je vyplnenie prihlasovacieho formulára a zaslanie fotodokumentácie na email kancelaria.asit@gmail.com najneskôr do 30.10.2019 vrátane. Je potrebné na mieste odprezentovať a obhájiť projekt.
 
Vyhodnotenie bude prebiehať na podujatí Mladý tvorca 2019 v pavilóne M4.
Prihlasovanie do súťaží je ukončené.
 
 
Výhry:
1. cena: voucher v hodnote 1000 EUR na školenia v spoločnosti GOPAS
 
Partneri:

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zmena cien a podmienok súťaží vyhradená.Vyhlasovateľ súťaže ASIT, o.z. si vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu a času usporiadania jednotlivých súťaží a zároveň ich poradie.
 
Back to Top