Novinky

apr 30, 2018

Vyhodnotenie odboru IST - Informačné a sieťové technológie


ASIT, o.z. vytvoril v spolupráci zo 7 školami jedinečný a jediný študijný odbor pre IKT v rámci skupiny odborov 25 Informatika a to "Informačné a sieťové technológie". Odbor vznikol priamo na základe požiadaviek trhu práce a podieľali sa na ňom odborníci a nie teoretici, preto jeho úspešnosť je veľmi vysoká a je veľmi žiadaný medzi školami a žiakmi základných škôl.
Kategória: Novinky
 
Najúspešnejšou školou v odbore IST v školskom roku 2017/2018 sa stala Stredná odborná škola Ostrovského v Košiciach.
 
Školy s odborom IST:
Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové mesto
Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
Stredná priemyselná škola J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
 
ASIT, o.z. nepoberá žiadnu štátnu pomoc na rozvoj stredného odborného vzdelávania ani na podporu propagácie odborného vzdelávania na základných školách. Funguje výlučne z vlastných zdrojov a pritom dosahujeme merateľné výsledky priamo vo vzdelávacom systéme s prepojením na zamestnávateľov.
 
Back to Top