Novinky

feb 12, 2018

DOD v duchu IT


Dňa 08.02.2018 sa na Strednej odbornej škole Ostrovského v Košiciach uskutočnil deň otvorených dverí za účasti významných IT spoločností, zamestnávateľov z regiónov, ktorí podporili svojími prezentáciami a zaujímavým programom potrebu študovať odborné a profesne zamerané odbory podľa požiadaviek trhu práce. Na prezentáciách sa zúčastnili spoločnosti T-Systems Slovakia, Ness KDC, GAMESFARM, Datacomp.
Kategória: Novinky

 

Asociácia spoločností IT priemyslu v spolupráci s vedením školy pripravila bohatý program. Zaujímavé súťaže o hodnotné ceny, pútavé prezentácie zúčastnených firiem (T-Systems Slovakia, Ness KDC, GAMESFARM, Datacomp) držali účastníkov v neustálom napätí.

Následná prehliadka priestorov školy, dielní a školského internátu v sprievode žiakov vyšších ročníkov bola záverečným, príjemným spestrením celého dopoludnia.

Celé DOD sa nieslo v dynamickom a interaktívnom duchu a študentom sme poskytli zaujimavé informácie prečo študovať IT odbory.

Back to Top