Novinky

jún 6, 2014

Duálne vzdelávanie počíta s odmenou pre študentov aj zamestnávateľov


Pre firmy je totiž lacnejšie si nových zamestnancov vychovať, než ich hľadať na trhu práce, kde už teraz evidujú nedostatok a následne ich ako zamestnancov školiť.
Nový model duálneho vzdelávania, na ktorom spolupracujú predstavitelia IT a elektrotechnického odvetvia s rezortom školstva, by mohol zvýhodňovať zamestnávateľov, ktorí poskytnú prax študentom. Odmenu za zapojenie sa do systému by pritom mohli dostať aj samotní študenti.
Kategória: Tlačové správy
"Na to, aby sa nám firmy vo väčšej miere začali zapájať do takéhoto duálneho vzdelávania, musíme vytvoriť systém, ktorý bude motivovať jednotlivých podnikateľov, aby participovali," povedal dnes v Bratislave po konferencii zameranej na duálne vzdelávanie generálny sekretár Zväzu elektrotechnického priemyslu (ZEP) SR Andrej Lasz.
Podľa Martina Dzbora zo spoločnosti T-Systems je možné, aby v spoločnosti pracovalo v rámci všetkých zamestnancov 3 až 5 % študentov, hoci ich maximálny podiel bude záležať od konkrétnej firmy. Tie by mali dostať odmenu, za reálne odchovaných študentov, hoci istá hodnota sa im vráti aj v podobe "hotových" pracovníkov.
Pre firmy je totiž lacnejšie si nových zamestnancov vychovať, než ich hľadať na trhu práce, kde už teraz evidujú nedostatok a následne ich ako zamestnancov školiť. "Ráta sa s rôznymi alternatívami daňových úľav, neráta sa s priamymi dotáciami," skonštatoval Dzbor a dodal, že by rozhodne nemalo ísť o zárobkovú činnosť pre spoločnosti.
V závislosti od ročníka, v ktorom študujú, budú motivovaní aj samotní žiaci. Pôjde buď o štipendium, ktoré ich bude motivovať k tejto forme štúdia, alebo o odmenu za reálne vykonanú prácu. "Pri tej produktívnej činnosti môže ísť až o 1500 odpracovaných hodín za štyri roky," podotkol Dzbor.
Žiaci však nemôžu byť zapojení do výrobného procesu počas prvých dvoch rokov štúdia, pričom by bolo vhodné, aby pomer medzi praktickým a teoretickým vyučovaním bol 60 % pre praktické vyučovanie a 40 % pre teoretické vyučovanie. Tento pomer však bude závisieť od stupňa štúdia, s tým, že podiel praktickej časti sa môže zvyšovať s vekom študentov.
Na novele zákona o odbornom vzdelávaní, ktorého súčasťou je aj duálne vzdelávanie, momentálne pracuje rezort školstva. Prvé pilotné projekty duálneho vzdelávania by mali začať už od nasledujúceho školského roka, pričom od školského roka 2015/2016 by už malo prepojenie škôl a zamestnávateľov fungovať naostro.
Back to Top