Novinky

máj 11, 2016

Asociácia spoločností IT priemyslu podporila IT talenty


Koncom apríla 2016 sa občianske združenie ASIT zúčastnilo 24. ročníka podujatia Mladý tvorca na Job Expo 2016 v Nitre. ASIT o.z. sa spolu s partnermi predstavilo stovkám návštevníkov, ktorí prejavili záujem o oblasť informačných technológií. Sloganom tohtoročného podujatia, ktorý sprevádzal všetky aktivity bolo  „Globálne IT na dlani“.
Kategória: Tlačové správy
 
V súčasnosti pracovný trh na Slovensku čelí nedostatku kvalifikovaných absolventov stredných a vysokých škôl v IT sektore. Aj z tohto dôvodu sa ASIT, občianske združenie venujúce sa prepájaniu  vzdelávacieho systému s požiadavkami zamestnávateľov, rozhodlo predstaviť študentom, učiteľom a širšej verejnosti najmodernejšie poznatky z IToblasti a vzdelávania. Zamerali sa hlavne na najnovšie vzdelávacie pomôcky, ktoré reagujú na požiadavky trhu práce a motivujú študentom k lepším výsledkom.  V rámci 2 dní záujemcovia o IT oblasť mali tiež možnosť porozprávať  sa so zástupcami významných spoločností ako je T-Systems, Lenovo, Gopas, EDUXE, Microcomp, Interaktívna škola, Noch a Herpa a zapojiť sa do ich kreatívnych aktivít. Okrem súkromného sektora na Mladom tvorcovi zastúpenie mali aj základné a stredné školy - Základná škola Pusté Úľany a Stredná odborná škola informačných technológií z Bratislavy, ktoré prezentovali svoje úspešné projekty s robotikou LEGO Education a humanoidnou robotikou NAO. Celý priebeh podujatia digitálne zaznamenávali na TV kamery študenti Strednej odbornej školy zo Starej Turej.
 
ASIT o.z. spolu s partnermi pripravil pre návštevníkov 5 súťaží z robotiky, mobilných aplikácií, bezpečnosti sietí, tvorby hier, animácií a súťaž na overenie jemnej motoriky . Do pripravených súťaží sa zapojilo 128 súťažiach zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. Oproti  minulému ročníku záujem o súťaže stúpol. Najväčší záujem bol o robotickú súťaž a súťaž v skladaní 3D Puzzle.  V rámci všetkých súťaží ASIT o.z. ocenilo mladých talentovaných študentov hodnotnými cenami ako je napr. robotická sada LEGO Education, celkovo išlo o ceny  v hodnote 14 320 EUR.                          
Medzi najviac ocenenými boli študenti zo Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša z Banskej Bystrice a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Prešova.
 
Slavomír Terezka, predsedu ASIT o.z., hovorí: „Vedomosti a zručnosti študentov napredujú, čo bolo vidieť aj na výsledkoch súťaží. Za dobrými výsledkami študentov okrem ich šikovnosti a snahy, stojí aj inovatívny spôsob vzdelávacia a reakcia na potreby trhu práce vo vzdelávacom procese.  Dlhodobý inovatívny prístup ku vzdelávaniu sme aj ocenili. Ocenenie za najinovatívnejšieho učiteľa vo vzdelávacom procese získal riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, Ing. Slavomír Kožár. Uvedená škola dlhodobo dosahuje výborné výsledky v rôznych národných a aj medzinárodných súťažiach. Patria medzi prvé školy na Slovensku, ktoré vzdelávajú študentov v odbore Informačné a sieťové technológie.“
 
Všetkým výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník Mladého tvorcu!
 
Pre bližšie informácie kontaktujte:
Slavomír Terezka, mobil: 0905 639 141, e-mail: slavomir.terezka@asitsk.com
 
Back to Top