Novinky

máj 5, 2016

Vzdelávacie pomôcky a školenia pre základné školy


ASIT o.z. vyhlasuje 3 grantové výzvy pre základné školy na vzdelávacie pomôcky:
- ZŠ MINI 2016
- ZŠ DIGI 2016
- ZŠ FULL 2016.
Kategória: Grantové výzvy

 

Cieľ: Cieľom grantových výziev je podpora kreatívneho vzdelávania, zavedenie robotiky –  Lego Education, digitálnej animácie, rozvoj praktických, manuálnych a jazykových zručností, detskej predstavivosti, digitalizácia obsahu vzdelávania a využitie audiovizuálnych pomôcok vo vzdelávacom procese základnej školy.

Viac o grantových výzvach sa dozviete v sekcii GRANTY

Back to Top