Novinky

máj 5, 2016

Vzdelávacie pomôcky a školenia pre stredné školy (grantová výzva)


ASIT o.z. vyhlasuje grantovú výzvu pre stredné školy. 
Kategória: Granty

 

Vyhlasovateľ výzvy: ASIT o.z., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

Cieľ: Cieľom grantovej výzvy je podpora efektívneho vzdelávania na stredných školách podľa požiadaviek trhu práce využitím najmodernejších vzdelávacích pomôcok ako je Lego Education a audiovizuálne pomôcky. 

Podmienky získania grantu:

Žiadateľom je stredná škola zriadená v SR.

Vyplnenie elektronickej prihlášky ku grantu a všetkých jej povinných častí do termínu uzávierky, t.j. do 31.05.2016 v dostatočnej kvalite.

Elektronická prihláška obsahuje nasledovné časti:

-       základné informácie o strednej škole,
-       informácie o spôsobe využitia vzdelávacích pomôcok vo vzdelávacom procese strednej školy.

Prihlášky ku grantom budú vyhodnocované priebežne. 

Podrobnejšie informácie o grante: GRANT SŠ 2016

 

PRIHLÁŠKA K REALIZÁCII GRANTU

 

Back to Top