Novinky

máj 5, 2016

Vzdelávacie pomôcky a školenia pre základné školy (grantová výzva)


ASIT o.z. vyhlasuje 3 grantové výzvy pre základné školy na vzdelávacie pomôcky:
- ZŠ MINI 2016
- ZŠ DIGI 2016
- ZŠ FULL 2016.
Kategória: Granty

 

Vyhlasovateľ výzvy: ASIT o.z., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

Cieľ: Cieľom grantových výziev je podpora kreatívneho vzdelávania, zavedenie robotiky –  Lego Education, digitálnej animácie, rozvoj praktických, manuálnych a jazykových zručností, detskej predstavivosti, digitalizácia obsahu vzdelávania a využitie audiovizuálnych pomôcok vo vzdelávacom procese základnej školy.

Podmienky získania grantu:

Žiadateľom je základná škola zriadená v SR.

Vyplnenie elektronickej prihlášky ku grantu a všetkých jej povinných častí do termínu uzávierky, t.j. do  31.05.2016 v dostatočnej kvalite.

Elektronická prihláška obsahuje nasledovné časti:

-       základné informácie o základnej škole,
-       informácie o spôsobe využitia vzdelávacích pomôcok vo vzdelávacom procese základnej školy.

Prihlášky ku grantom budú vyhodnocované priebežne. 

Podrobnejšie informácie o grantoch: 

GRANT ZŠ MINI 2016   Oprava k plagátu ZŠ MINI 2016: Príspevok ASIT o.z. je 10 050 € 

GRANT ZŠ DIGI 2016

GRANT ZŠ FULL 2016

 

PRIHLÁŠKA K REALIZÁCII GRANTU

 

Back to Top