Novinky

apr 25, 2016

Memorandum, ktoré pomôže IT na Slovensku


V stredu 20. apríla 2016 podpísala Memorandum o vzájomnej spolupráci s Asociáciou spoločností IT priemyslu (ASIT o.z. ) spoločnosť Ness KDC, ktorá je najväčším zamestnávateľom v oblasti softvérového inžinierstva v Košiciach. 

Kategória: Tlačové správy

 

Podpis Memoranda je vyvrcholením dlhoročnej spoločnej snahy zlepšiť kvalitu vzdelávacieho systému na Slovensku a na základe vlastných praktických skúseností zo sveta IT technológií aj potreby pomôcť uviesť a uplatniť praktické prvky do vyučovania na všetkých typoch slovenských škôl, od základných, až po vysoké.

Prioritou je aktívne prepojenie vzdelávacieho systému s praxou. Aj keď je cesta k dosiahnutiu cieľov dlhá a pomerne zložitá, som presvedčená o tom, že ASIT má to správne smerovanie a všetky predpoklady, aby situáciu s nedostatkom IT absolventov v systéme výrazne zlepšila,“ povedala pri podpise Zuzana Želinská, CFO a COO Ness KDC a dodala: „Sme radi, že spoločnosť NESS KDC môže byť súčasťou tohto verím úspešného programu zmeny.“

Okrem programov na dovzdelávanie študentov pre reálnu prax v NESS Akadémiách zamestnanci Ness KDC už niekoľko rokov prinášajú priamo na školy praktické skúsenosti a know-how. Motivujú mladých ľudí k tomu, aby si pre svoju budúcu kariéru vybrali oblasť IT, ktorá má vo východoslovenskom regióne obrovský potenciál. „Našou filozofiou je robiť veci profesionálne a efektívne. Od spolupráce so združením ASIT očakávame cielene a koordinované aktivity, ktoré prispejú tak krátkodobému ako aj dlhodobému riešeniu situácie na horúcom pracovnom IT trhu v Košiciach a okolí,“ dodáva Marek Uhrín, CEO Ness KDC.

ASIT o.z.  aktívne rieši problematiku komplexného vzdelávacieho systému podľa požiadaviek zamestnávateľov s ohľadom na ich aktuálne potreby. Združuje zamestnávateľov a vzdelávacie organizácie na Slovensku a zabezpečuje spoluprácu a koordináciu ich záujmov navzájom. Dohoda s najväčším softvérovým hráčom na východnom Slovensku má preto reálne opodstatnenie. „Cieľom vzniknutého partnerstva je spolupracovať pri zavádzaní špecializovaného vyučovania a projektov, ktoré podporujú prepájanie vzdelávacieho systému s praxou a trhom práce,“ vysvetľuje Slavomír Terezka, predseda ASIT o.z., ktorý oceňuje, že podpisom memoranda sa zvýši počet projektov súvisiacich so zavádzaním informačných technológií a digitalizácie vzdelávacieho obsahu priamo na vyučovacích hodinách. „Partnerské školy na východe Slovenska prejavili už záujem o spoluprácu so spoločnosťou NESS KDC a rozbiehajú sa prvé spoločné projekty,“ dodáva Terezka.

 

 

 

Back to Top