Novinky

jan 29, 2014

Multimediálne učebne v SOŠ v Rači zvýšia úroveň vzdelávania


Dve nové multimediálne učebne v Strednej odbornej škole (SOŠ) informačných technológií na Hliníckej ulici v bratislavskej mestskej časti Rača zvýšia úroveň a kvalitu vzdelávania. Vybudovali ich v rámci projektu Amos Democentrum. Zhodli sa na tom účastníci dnešného slávnostného otvorenia učební. Prítomný bol predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo, prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu Ján Badžgoň a riaditeľ OZ ASIT Slavomír Terezka.
Kategória: Oznamy
Multimediálne učebne sú vybavené najmodernejšími technológiami, akými sú "all in one" počítače s dotykovými obrazovkami, notebooky, interaktívna tabuľa, projektor a vizualizér. "Sú v nich robotické súpravy Lego, digitálne jazykové laboratórium, e-learningové príslušenstvo a vysokorýchlostný internet.Postupne budú učebne dopĺňané o ďalšie moduly ako napríklad videokonferenčný systém či špecializované aplikačné prostredie pre správu siete," uviedol riaditeľ školy Ján Sadloň. "Cieľom projektu je zefektívniť a skvalitniť vzdelávací proces obohatením o digitálny obsah a zároveň prispôsobiť jednotlivé moduly vzdelávania požiadavkám zamestnávateľov, ktorým práve odborne vzdelaní absolventi tohto typu na trhu práce chýbajú," doplnil.
Zriaďovateľom SOŠ je BSK. Podľa Freša škola so svojím centrom odborného vzdelávania veľmi efektívne spolupracuje so zamestnávateľmi. "Jej absolventi vďaka nadštandardnému vzdelaniu v oblasti informačných technológií nemajú problém s uplatnením sa na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie. Aj zásluhou tejto školy sa SR darí udržiavať kontakt so svetovou špičkou v danom odbore."
 
Back to Top