Novinky

mar 3, 2016

Overovanie vzdelávacích pomôcok – robotické 3D puzzle


ASIT aj naďalej podporuje kreatívne vzdelávanie, tentoraz  prostredníctvom zavádzania základov robotiky do vzdelávacieho procesu využívaním 3D puzzle. Školy, ktoré majú záujem o robotické drevené 3D puzzle sa môžu zapojiť do overovania ich využitia vo vzdelávacom procese školy a získať ich bezplatne.
Kategória: Granty

ASIT aj naďalej podporuje kreatívne vzdelávanie, tentoraz  prostredníctvom zavádzania základov robotiky do vzdelávacieho procesu využívaním 3D puzzle.  Školy, ktoré majú záujem o robotické drevené 3D puzzle sa môžu zapojiť do overovania ich využitia vo vzdelávacom procese školy a získať ich bezplatne.

Cieľom overovania je overiť v praxi využiteľnosť robotických drevených 3D puzzle vo vzdelávacom procese školy a podporiť kreatívne vzdelávanie zohľadňujúce aktuálne trendy.   

Aké sú podmienky zapojenia do overovania?

Do overovania sa môže zapojiť základná škola, stredná škola alebo univerzita s pedagogickým zameraním.

Škola musí vyplniť prihlasovací formulár, kde uvedie povinné údaje o škole a návrhy ako by využili robotické 3D puzzle vo vzdelávacom procese.

Čo získa škola?

4 ks robotických drevených 3D puzzle + odmenu pre overovateľa (odmenu pre učiteľa, ktorý bude overovať vzdelávaciu pomôcku vo vyučovacom procese a spracuje záverečnú hodnotiacu správu)

Informácie o robotických 3D puzzle získate tu.

Čo získame my?

Na záver overovania overovateľ spracuje pre o.z. ASIT hodnotiacu správu, ktorej obsahom bude:

a)   vypracovaný a v praxi overený metodický koncept využitia vzdelávacej pomôcky (metodický koncept rozpracovaný podľa jednotlivých ročníkov a predmetov),

b)  hodnotenie učiteľa s odporúčaniami, prínosmi, príp. negatívami vzdelávacej pomôcky pre žiakov základnej alebo strednej školy so zameraním na rozvoj kompetencií,

c)    spracované výsledky z prieskumu medzi žiakmi zúčastnenej základnej alebo strednej školy so zameraním na ich reakcie na vzdelávacie pomôcky,

d)   fotodokumentácia a videodokumentácia zo vzdelávacieho procesu,

e)  odkazy na publikované poznatky na webstránke a Facebookovej stránke školy.   

 

Prihlášku k overovaniu je potrebné vyplniť  do 31. 03. 2016.

V prípade otázok nás kontaktujte na cerna@asitsk.com alebo tel. č.:  0915 977 106.

 

Prihlasovací formulár:

PRIHLÁŠKA K REALIZÁCII GRANTU

 

Back to Top