Novinky

feb 22, 2016

Vzdelávacie pomôcky a školenia pre materské školy


ASIT o.z. vyhlasuje 3 grantové výzvy pre materské školy na vzdelávacie pomôcky:
- MŠ MINI 2016
- MŠ DIGI 2016
- MŠ FULL 2016.
Kategória: Grantové výzvy
 
Cieľ: Cieľom výzvy je podpora manuálnej zručnosti, jemnej motoriky, kreativity, tvorivosti, precvičovanie cudzích jazykov, slovenčiny, matematiky, rozpoznávanie znakov, orientácie, ročných období, rastlín, zvierat, farieb, hudby, povolaní, prírody, dopravy a rozvoj ďalších základných vedomostí a zručností detí v predškolskom veku.
 
Viac o grantových výzvach sa dozviete v sekcii GRANTY
 
 
Back to Top