Granty

feb 22, 2016

Vzdelávacie pomôcky a školenia pre materské školy (grantová výzva)


ASIT o.z. vyhlasuje 3 grantové výzvy pre materské školy na vzdelávacie pomôcky:
- MŠ MINI 2016
- MŠ DIGI 2016
- MŠ FULL 2016.
Kategória: Granty

Vyhlasovateľ výzvy: ASIT o.z., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

Cieľ: Cieľom výzvy je podpora manuálnej zručnosti, jemnej motoriky, kreativity, tvorivosti, precvičovanie cudzích jazykov, slovenčiny, matematiky, rozpoznávanie znakov, orientácie, ročných období, rastlín, zvierat, farieb, hudby, povolaní, prírody, dopravy a rozvoj ďalších základných vedomostí a zručností detí v predškolskom veku.

Podmienky získania grantu:

Žiadateľom je materská škola zriadená v SR.

Elektronická prihláška ku grantu a všetky jej povinné časti sú vyplnené do termínu uzávierky, t.j. do  31.05.2016 v dostatočnej kvalite.

Elektronická prihláška obsahuje nasledovné časti:

-       základné informácie o materskej škole,
-       informácie o spôsobe využitia vzdelávacích pomôcok vo vzdelávacom procese materskej školy.

Prihlášky ku grantom budú vyhodnocované priebežne. 

 

MŠ MINI 2016

Grant vo výške 4 980 EUR  (vzdelávacie pomôcky v hodnote 4 980 EUR)                                   

Príspevok MŠ na vzdelávacie pomôcky = 1990 EUR

Príspevok ASIT o.z. na vzdelávacie pomôcky = 2 990 EUR

Podrobnejšie informácie o grante: GRANT MŠ MINI 2016

 PRIHLÁŠKA K REALIZÁCII GRANTU

 

MŠ DIGI 2016

Grant vo výške 13 680 EUR (vzdelávacie pomôcky v hodnote 13 680 EUR)                                 

Príspevok MŠ na vzdelávacie pomôcky = 6 350 EUR

Príspevok ASIT o.z. na vzdelávacie pomôcky = 7 330 EUR

Podrobnejšie informácie o grante: GRANT MŠ DIGI 2016

 PRIHLÁŠKA K REALIZÁCII GRANTU

 

MŠ FULL 2016

Grant vo výške 25 580 EUR (vzdelávacie pomôcky v hodnote 25 580 EUR)    
                                  
Príspevok MŠ na vzdelávacie pomôcky = 10 650 EUR

Príspevok ASIT o.z. na vzdelávacie pomôcky  = 14 930 EUR

Podrobnejšie informácie o grante: GRANT MŠ FULL 2016 

PRIHLÁŠKA K REALIZÁCII GRANTU

 

 

 

 

Back to Top