Novinky

jún 6, 2014

Aktualizácia prezentácie k zmenám v Príručke pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 8.0


S účinnosťou od 28. 05. 2014 bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 8.0, ktorá je platná od 23. 05. 2014.
Kategória: Výzvy

Na základe uvedeného si Vám dovoľujeme dať do pozornosti aktualizáciu prezentácie k zmenám v Príručke pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 8.0, uverejnenej na nasledovných odkazoch na webovom sídle ASFEU:

14. 04. 2014 – Banská Bystrica, Polyfunkčný objekt SZU v Banskej Bystrici (podujatie pre prijímateľov NFP v rámci OPV)

15. 04. 2014 – Košice, Technická univerzita v Košiciach (podujatie pre prijímateľov NFP v rámci OPV)

Uvedená prezentácia má slúžiť ako pomôcka pri orientácii v zmenách v aktualizovanej Príručke pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 8.0 a nenahrádza povinnosť prijímateľa poznať a riadiť sa plným znením Príručky pre prijímateľa NFP, OPV.

Back to Top