Novinky

okt 12, 2015

Technologické pomôcky môžu zlepšiť jemnú motoriku detí


Je realitou, že deti pred vstupom do školy nemajú poriadne pripravené prsty na to, aby zvládli prvé ťahy ceruzkou a písanie. Niekedy sú ich rúčky až príliš tvrdé a potrebujú veľa cvičiť. Vo svete existuje množstvo edukačných programov, ako pomôcť rozhýbať zápästia už troj-štvorročným deťom, u nás sa pedagógovia akosi boja experimentovať s novými technológiami.
Kategória: Tlačové správy

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava, 30.9.2015

 

Materská škola Vincenta de Paul na Chlumeckého ulici sa však stala svetovou, ako jedna z prvých u nás sa totiž zapojila do aktivít, pri ktorých sa na zlepšenie jemnej motoriky používajú špeciálne sady kociek lega. „Je to dôležitý jav, pretože deti musia kocky uchopiť do končekov prstov a zapojiť svalstvo v zápästí,“ hovorí riaditeľka škôlky Eva Antalíková. „Iste, využívame aj jemné strihy nožničkami a navliekame korálky, ale keď predškoláci stavajú s kockami podľa predlôh, rozvíjajú si aj priestorovú predstavivosť,“ dodáva. Škôlka za svoje postupy dostala aj špeciálny certifikát od Asociácie spoločností IT priemyslu. Šéf združenia Slavomír Terezka vysvetľuje, že v zahraničí je lego súčasťou učebných osnov. „Ide to postupne,“ opisuje Terezka. „Materská škola dostane sady kociek a metodické kartičky, deti spoznávajú prírodu, rodinu, vedia postaviť dom a neskôr sa pridávajú sady, kde majú základy robotiky, hydrauliky, hrajú sa a zároveň programujú.“ Deti si takto postupne zvykajú na najnovšie technológie a odmalička dostávajú šancu vzdelávať sa v segmente, kde je napríklad len v Bratislave neobsadených dvetisíc pracovných miest s vysokou platovou ponukou. „Nemôžeme čakať na vývojárov a inovátorov,“ vysvetľuje Terezka, „deti si musia na technológie zvykať odmalička a neskôr budú v tejto sfére určite veľkým prínosom.“
 
Jemnú motoriku následne skúšali aj na Základnej škole s materskou školou Milana Rastislava Štefánika v Budimíre. Tretiaci skladali papierový model  3D auta a na prácu mali bez pomoci učiteľa dve vyučovacie hodiny. „S väčšími časťami problém nebol, ale dlhší čas sa zdržali pri vystrihávaní malých častí,“ hodnotí učiteľka Miroslava Neradová. „Niektorí žiaci pracovali samostatne veľmi pekne, iní potrebovali väčšiu podporu a motiváciu, pretože sa dopredu vzdali, že to nezvládnu.  Zloženie týchto modelov úzko súvisí s rozvojom a zdokonaľovaním jemnej motoriky žiakov. Z mojich skúseností z praxe je vystrihovanie viac obľúbené u dievčat, ktoré si aj doma vystrihujú rôzne modely z časopisov, u chlapcov sa s tým stretávam menej často. Ak sa nevytvorí správny návyk už v škôlkach, v škole na hodinách výtvarnej výchovy je na to veľmi málo času,“ dodala učiteľka tretiakov. S menšími skúsenosťami súvisí nízky počet hodín výtvarnej výchovy, je to len jedna hodina týždenne. Aj doma je potrebné venovať väčšiu pozornosť rozvoju manuálnych zručností, veď dnes je už skoro bežné, že žiak si pri vstupe do školy nevie zaviazať ani šnúrky na topánkach a rodič radšej kúpi topánky na suchý zips. Štvrtákom z Budimíra išla rovnaká úloha o čosi ľahšie. Náročnejší však bol postup pri skladaní 3D puzzle. Takáto pomôcka totiž núti zapojiť nielen manuálne zručnosti, ale aj fantáziu. „Využitie netradičnej pomôcky by bolo vhodným, pre žiakov pútavým doplnkom pri zdokonaľovaní schopností a zručností v oblasti  jemnej motoriky, logického myslenia, kombinatoriky, priestorového myslenia, kreativity a v neposlednej miere vytrvalosti a trpezlivosti na viacerých vyučovacích predmetoch, napríklad. informatiky, techniky a matematiky,“ myslí si Danica Hanudeľová, ktorá s deťmi 3D puzzle využila.
 
Asociácia spoločností IT priemyslu podporuje takéto zavádzanie edukačných nástrojov a pomôcok do vzdelávacieho procesu od materských škôl až po základné školy, kde treba rozvojom jemnej motoriky a manuálnych zručnosti detí lepšie pripraviť budúcich stredoškolákov, od ktorých sa bude žiadať rýchle reagovanie v odbornej príprave na budúce povolania podľa najnovších trendov a potrieb trhu práce  - zamestnávateľov. “Podporujeme rovnako všetky tieto kreatívne a rozvojové programy formou grantov,“ hovorí šéf ASIT-u Slavomír Terezka, „kde priamou podporou škôl im pomáhame nadobudnúť najnovšie edukačné pomôcky, digitálny vzdelávací obsah  a školenia učiteľov.“
 
V IT sektore je aktuálne výrazný nedostatok programátorov a to viac ako 10 000 miest a vývojovo v celom IT sektore bude do roku 2020 až 20 000!  Celkový podiel IT pozícii za rok 2014 bol 54 367 (z celkového počtu miest 155 473),  z čoho sa podarilo naplniť menej ako polovicu. Spôsob aktívnej spolupráce so školami by mal toto číslo dostať postupne na akceptovateľnú hodnotu. Noví špecialisti v IT však majú základ v tvorivej a manuálne korektnej práci detí už vo veku materskej či základnej školy, preto je veľmi dôležité práve týchto žiakov metodicky podchytiť už v nízkom veku a podporiť aj  ich záujem o kreatívnu prácu, ktorú budú môcť v dospelosti prakticky využiť.
 
 
 
 
Back to Top