Novinky

sep 30, 2015

Slovensko má jedinečnú strednú školu!


Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove ako jedna z mála stredných škôl na svete dostala možnosť overovať využiteľnosť dosiek "Arduino" poskytnutých v rámci celosvetového grantu "Intel Galileo". Grant je primárne určený pre vysoké školy a univerzity. 

Kategória: Tlačové správy

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava, 30.9.2015

 

Spoločnosť Intel poskytuje pre univerzity a vysoké školy po celom svete 50-tisíc špeciálnych dosiek, vďaka ktorým môžu študenti vytvárať rôzne technické riešenia v oblasti robotiky. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove v spolupráci s občianskym združením ASIT sa zapojila do vyhláseného grantu. Aj napriek tomu, že ide len o strednú školu, úspešne sa im podarilo aj v spolupráci so spoločnosťou INTEL získať "Arduino dosky" a tak umožniť overovanie ich uplatnenia v edukačnom procese strednej školy. Škola  získala v prvom kole 5 kusov spomínaných dosiek a v rámci ďalšieho grantu až 10 kusov. Stala sa tak jedinou z mála stredných škôl na svete, ktorá dostala takúto možnosť, čo poukazuje aj na jej aktivitu a hlavne odhodlanosť zapájať sa do náročných úloh a zadaní vyhlásených v rámci celosvetových grantov.
SPŠ elektrotechnická doteraz vychovala viac ako 6 tisíc absolventov v elektrotechnických a príbuzných odboroch, ktorí sa úspešne uplatňujú vo všetkých sférach hospodárstva. Poskytuje vzdelanie v odboroch elektrotechnika, informačné a sieťové technológie  a v odbore technické a informatické služby v elektrotechnike.
Študenti  SPŠE majú za sebou prvé hodiny práce s Intel Galileo doskami. S problematikou programovania Arduino, na báze ktorého špeciálne dosky fungujú,  sa študenti stretávajú v treťom a štvrtom ročníku na hodinách výpočtovej technicky a programovania. Pomocou dosiek získavajú možnosť vytvárať nové technické riešenia v oblasti robotiky s modernými zariadeniami, ktoré sú kompatibilné s ostatnými zariadeniami Arduino.  Príkladmi využitia na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešov je projekt “Riadenie výrobného procesu pomocou Intel Galileo” a „Robotické rameno“.
 

ASIT, o.z. Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

www.asitsk.com

 

Kontakt pre médiá:

Slavomír Terezka

Tel: +421 905 639 141

E-mail: slavomir.terezka@asitsk.com

 FOTOGALÉRIA

 

Back to Top