Novinky

sep 23, 2015

Granty pre MATERSKÉ ŠKOLY


ASIT o.z. vyhlasuje 3 nové grantové výzvy pre materské školy na vzdelávacie pomôcky: Grant ASIT MŠ MINI, Grant ASIT MŠ DIGI a Grant ASIT MŠ FULL. S rozvojom zručností detí pre potreby trhu je potrebné začať už v materskej škôlke!  Zapojte sa preto do grantov, ktoré z týchto požiadaviek vychádzajú a podporujú moderné vzdelávania už od najmenších detí s využitím kvalitných vzdelávacích pomôcok. 

Kategória: Grantové výzvy

Cieľom grantových výziev je podpora kreatívneho vzdelávania, rozvoj manuálnych zručností a digitalizácia vzdelávania v materských školách využitím moderných vzdelávacích pomôcok.  

Viac o grantových výzvach sa dozviete v sekcii GRANTY

Back to Top