Novinky

sep 13, 2015

Grant pre podporu študentov v Agropodnikaní


ASIT O.z, vyhlasuje grant  "OŽIVENIE SIMULAČNÉHO LABORATÓRIA“ 
Priama podpora pre žiakov SOŠ Veterinárnej v Nitre na sprevádzkovanie najnovšieho digitálneho laboratória, ktoré bude slúžiť v rámci vzdelávania pre agropodnikanie - agromechanizáciu.

Kategória: Grantové výzvy
Back to Top