Novinky

nov 20, 2014

Kreatívne kocky, ktoré napomáhajú zlepšovať a vyvíjať zručnosti žiakov základných škôl


ZŠ Pusté Úľany - 20.11.2014

Návšteva štátneho tajomníka, pána Juraja Draxlera, predstaviteľa LEGO Education z Dánska, pána Steena Valentina Lunda a predsedu ASIT, o.z. pána Slavomíra Terezku.

Kategória: Novinky

Na návšteve ZŠ v Pustých Úľanoch tretiaci prezentovali svoju prácu s programovateľnou súpravou LEGO WeDo na hodine vlastivedy v téme o lietadlách. Následne predviedli svoju prácu mladí programátori, ktorí vysvetlili princíp činnosti nimi zhotoveného plne automatizovaného klimatizovaného skleníka, ako pracuje tlačiareň zhotovená z LEGA, predviedli princíp hry nimi zhotovených malých robotov, ktorí v tomto roku zvíťazili na celosvetovej súťaži RoboCup v Brazílii. Nakoniec sa sám prezentoval malý robot NAO, ktorý predviedol ako dokáže pútavo porozprávať o maliaroch, zatancovať, položiť a vyhodnotiť odpoveď na otázku z témy, o ktorej rozprával. 

ASIT aktívne podporuje zavádzanie kreatívnych stavebnicových sád, robotických sád a inovatívneho vzdelávania na základných školách a preto sme radi, že naše pozvanie prijal aj štátny tajomník pán Juraj Draxler na základnú školu v Pustých Úľanoch, ktoré uvedené metódy reálne aplikuje vo vzdelávacom procese.

 

Back to Top