Novinky

okt 13, 2020

Prepojenosť stredných škôl a praxe v IT sektore je takmer nulová


Posledné mesiace ukázali, aký dôležitý je vplyv IT sektora na náš každodenný život. Dištančné vzdelávanie či práca z domu však nie sú jediné zručnosti, ktoré si z IT môžeme odniesť. Aj o tom sa hovorilo na odbornej konferencii Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu konanej 24.-25.9.2020.

Kategória: Novinky

 

Väčšine mladých ľudí, ktorí chcú pracovať v IT sektore chýbajú základy programovania či spracovania ochrany dát alebo znalosti zo štatistiky. Takéto výsledky priniesla analýza vzdelávacích potrieb zrealizovaná v rámci projektu „Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu“. Školy aj zamestnávatelia preto požadujú zefektívnenie duálneho vzdelávania v tejto oblasti. Výsledky analýzy preberali účastníci na rovnomennej konferencii, na ktorej sa na stredoslovenských Táloch zúčastnilo niekoľko desiatok odborníkov z IT sektoru i zástupcov stredných odborných škôl. „Projekt reflektuje na jeden z najvážnejších problémov nášho regiónu a tým je úroveň zamestnávateľmi požadovaných kompetencií záujemcov o zamestnanie a ich pripravenosť alebo skôr nepripravenosť na trh práce,“ hovorí autor projektu a šéf Asociácie spoločností IT priemyslu Slavomír Terezka.  Odborníci sa v rámci časového rámca snažili zanalyzovať identifikáciu chýbajúcich kompetencií a vzdelávacích potrieb a prepojiť školy s budúcimi zamestnávateľmi, respektíve hľadať spôsob, akým by k danému prepojeniu došlo.
 
„Konkrétne sa venujeme vybraným povolaniam v IKT sektore a v poľnohospodárstve, ktoré sú požadované zamestnávateľmi a tiež príprave vhodných kandidátov na tieto pracovné pozície z radov absolventov škôl, UoZ i zamestnancov a všetkých záujemcov o svoj odborný rast,“ pokračuje Slavomír Terezka a dodáva: „Výstupom projektu s názvom„Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu“, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, bude 200 preškolených osôb, z ktorých 190 absolventov získa alebo si zvýši kvalifikáciu. Zo štyroch partnerstiev so zamestnávateľmi uzavretých v rámci projektu budú min. 4 funkčné aj po 18 mesiacoch.“
 
Takto koncipovaný projekt jednoznačným spôsobom dopomôže k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania, skvalitneniu pracovnej sily na trhu práce a celkovému zlepšeniu kvality života v regióne. Je to potrebné, pretože počet zamestnancov v IT sektore stúpa a tí, ktorí prichádzajú do praxe, musia mať znalosti v štatistike, ochrane dát a zároveň mať aj všetky predpoklady na to, aby boli tímovým hráčom.
 
„Väčšine absolventov tieto zručnosti chýbajú,“ vysvetľuje Terezka a dodáva, že až 74 percent žiakov sa v danej problematike nevie zorientovať. Zamestnávatelia zároveň tlačia na školy, aby vytvorili také študijné odbory, ktoré žiakov na prax pripravia lepšie.
 
„Praktické skúsenosti chýbajú,“ konštatuje aj Stanislav Drga, ktorý výsledky prieskumu  odprezentoval. „Rozdiel medzi požiadavkami zamestnávateľov na pozície v sektore a skúsenosťami študentov či samotnou výukou je priam tragická, táto oblasť je žiaľ poddimenzovaná,“ pokračuje Drga. Väčšina IT firiem musí svojich nových pracovníkov z radov absolventov ešte zaškoľovať, čo im prináša veľké finančné straty a tak sa zamestnávatelia chcú podieľať na výučbe a vzťah k školám zintenzívniť.
 
Príkladom môže byť SPŚE na Hálovej 16 v Bratislave, na ktorej spolupracujú už so 70 zamestnávateľmi z daného segmentu.
 
 
 
Názov projektu: Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu, ITMS kód projektu: 312011J706
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fonduregionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
www.esf.gov.sk . www.minedu.sk
Back to Top