Novinky

sep 22, 2020

KONFERENCIA: "Big Data sú ako Yeti..... každý o nich hovorí, ale nikto ich ešte nevidel"


ONLINE STREAM z konferencie 24.9.2020 o 10:00 hod.
Kategória: Pozvánky

 

Pozývame Vás na sledovanie konferencie NAŽIVO a to na youtube kanáli tu:
 
 

Názov projektu: Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu
ITMS kód projektu: 312011J706
 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk . www.minedu.sk

 

Back to Top