Novinky

apr 5, 2018

Súťaže k podujatiu Mladý tvorca 2018, Nitra


Asociácia spoločností IT priemyslu sa aj v roku 2018 zúčastní podujatia JOB Expo 2018 v Nitre v rámci Mladého tvorcu v termíne 26. 4. 2018. Pre študentov sme už teraz pripravili rôzne súťaže o hodnotné ceny, ktorých vyhodnotenie bude prebiehať na podujatí Mladý tvorca 2018. Výhrou pre súťažiaceho nebudú len hodnotné ceny, ale aj mať možnosť ukázať svoju šikovnosť pred špičkovými odborníkmi z IT oblasti.
Kategória: Súťaže

Súťaže pre žiakov:
 
1. MOBAPPS - Najinovatívnejšia mobilná aplikácia alebo počítačový program - akákoľvek mobilná aplikácia alebo program vytvorený jednotlivcom alebo tímom v jednotlivom programovacom jazyku.
 
Podmienkou je zaslanie zdrojového kódu a ukážky najneskôr do 23.4.2018 vrátane.
 
2. Videohra - akákoľvek platforma digitálnej hry - akákoľvek vlastná počítačová, digitálna hra pre akúkoľvek platformu vytvorená jednotlivcom alebo tímom.
 
Podmienkou je zaslanie zdrojového kódu a demo hry alebo ukážky najneskôr do 23.4.2018 vrátane.
 
3. IT projekt pre IKT - učebná pomôcka, ktorá slúži pre vzdelávanie IKT akákoľvek učebná pomôcka, ktorá slúži pre vzdelávanie alebo zdokonaľovanie IKT kompetencií na škole využívaná v škole, prípadne pre firemný sektor vytvorená jednotlivcom alebo tímom.
 
Podmienkou je uviesť názov projektu a stručný popis projektu a fotodokumentáciu najneskôr do 23.4.2018 vrátane. Je potrebné na mieste odprezentovať a obhájiť projekt.
 

Prihlasovanie do súťaží: ukončené
 
 
 
 Časový harmonogram
 
 
 
 
Zmena cien a podmienok súťaží vyhradená.
Vyhlasovateľ súťaže ASIT, o.z. si vyhradzuje právo na zmenu času usporiadania jednotlivých súťaží a zároveň ich poradie.
 
 
Back to Top