Novinky

 • 23 sep 2015
  Grantové výzvy

  Granty pre MATERSKÉ ŠKOLY

  ASIT o.z. vyhlasuje 3 nové grantové výzvy pre materské školy na vzdelávacie pomôcky: Grant ASIT MŠ MINI, Grant ASIT MŠ DIGI a Grant ASIT MŠ FULL. S rozvojom zručností detí pre potreby trhu je potrebné začať už v materskej škôlke!  Zapojte sa preto do grantov, ktoré z týchto požiadaviek vychádzajú a podporujú moderné vzdelávania už od najmenších detí s využitím kvalitných vzdelávacích pomôcok. 

  [Viac]

 • 13 sep 2015
  Grantové výzvy

  Grant pre podporu študentov v Agropodnikaní

  ASIT O.z, vyhlasuje grant  "OŽIVENIE SIMULAČNÉHO LABORATÓRIA“ 
  Priama podpora pre žiakov SOŠ Veterinárnej v Nitre na sprevádzkovanie najnovšieho digitálneho laboratória, ktoré bude slúžiť v rámci vzdelávania pre agropodnikanie - agromechanizáciu.

  [Viac]

 • 16 aug 2015
  Grantové výzvy

  Nové granty na nový školský rok

  ASIT o. z. v novom školskom roku opäť vyhlasuje celoslovenské grantové výzvy.

  [Viac]


Back to Top