Novinky

 • 30 sep 2015
  Tlačové správy

  Slovensko má jedinečnú strednú školu!

  Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove ako jedna z mála stredných škôl na svete dostala možnosť overovať využiteľnosť dosiek "Arduino" poskytnutých v rámci celosvetového grantu "Intel Galileo". Grant je primárne určený pre vysoké školy a univerzity. 

  [Viac]

 • 10 jún 2015
  Tlačové správy

  Mladý tvorca 2015

  ASIT, o.z. v rámci Mladého tvorcu 2015 na výstavisku Agrokomplex v Nitre usporiadal predstavenie partnerov a ich vzdelávacích aktivít s cieľom priblížiť školám najnovšie poznatky a metódy implementácie inovatívnych didaktických pomôcok do vzdelávacieho procesu. 

  [Viac]

 • 06 jún 2014
  Tlačové správy

  Duálne vzdelávanie počíta s odmenou pre študentov aj zamestnávateľov

  Pre firmy je totiž lacnejšie si nových zamestnancov vychovať, než ich hľadať na trhu práce, kde už teraz evidujú nedostatok a následne ich ako zamestnancov školiť.
  Nový model duálneho vzdelávania, na ktorom spolupracujú predstavitelia IT a elektrotechnického odvetvia s rezortom školstva, by mohol zvýhodňovať zamestnávateľov, ktorí poskytnú prax študentom. Odmenu za zapojenie sa do systému by pritom mohli dostať aj samotní študenti.

  [Viac]


Back to Top