Novinky

Výzvy

<< <  Stránka 2 z 2

mar 3, 2015
Kategória: Výzvy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2015 vo výške 79 000 EUR.

mar 3, 2015
Kategória: Výzvy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015 vo výške 20 680 EUR.

júl 16, 2014
Kategória: Výzvy

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO – Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, ktorá bola vyhlásená dňa 18. 03. 2013 v rámci OP Výskum a vývoj.


jún 6, 2014
Kategória: Výzvy
S účinnosťou od 28. 05. 2014 bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 8.0, ktorá je platná od 23. 05. 2014.

Back to Top