Novinky

Grantové výzvy

<< <  Stránka 2 z 2

sep 23, 2015
Kategória: Grantové výzvy

ASIT o.z. vyhlasuje 3 nové grantové výzvy pre materské školy na vzdelávacie pomôcky: Grant ASIT MŠ MINI, Grant ASIT MŠ DIGI a Grant ASIT MŠ FULL. S rozvojom zručností detí pre potreby trhu je potrebné začať už v materskej škôlke!  Zapojte sa preto do grantov, ktoré z týchto požiadaviek vychádzajú a podporujú moderné vzdelávania už od najmenších detí s využitím kvalitných vzdelávacích pomôcok. 


sep 13, 2015
Kategória: Grantové výzvy

ASIT O.z, vyhlasuje grant  "OŽIVENIE SIMULAČNÉHO LABORATÓRIA“ 
Priama podpora pre žiakov SOŠ Veterinárnej v Nitre na sprevádzkovanie najnovšieho digitálneho laboratória, ktoré bude slúžiť v rámci vzdelávania pre agropodnikanie - agromechanizáciu.


aug 16, 2015
Kategória: Grantové výzvy
ASIT o. z. v novom školskom roku opäť vyhlasuje celoslovenské grantové výzvy.

Back to Top