Novinky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

aug 27, 2013
Kategória: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Názov výzvy: PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI PRIEMYSLU

Kód výzvy: OPV-2013/2.1/04-SORO
Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie 2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania


apr 15, 2013
Kategória: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Názov výzvy: MODERNÉ GYMNÁZIÁ V BRATISLAVSKOM KRAJI

Kód výzvy: OPV-2013/4.1/05-SORO
Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj


mar 18, 2013
Kategória: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Názov výzvy: PODPORA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL

Kód výzvy: OPV-2013/1.2/07-SORO
Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti


Back to Top