Novinky

Grantové výzvy

Stránka 1 z 2  > >>

máj 5, 2016
Kategória: Grantové výzvy
ASIT o.z. vyhlasuje grantovú výzvu pre stredné školy. 

máj 5, 2016
Kategória: Grantové výzvy
ASIT o.z. vyhlasuje 3 grantové výzvy pre základné školy na vzdelávacie pomôcky:
- ZŠ MINI 2016
- ZŠ DIGI 2016
- ZŠ FULL 2016.

feb 22, 2016
Kategória: Grantové výzvy
ASIT o.z. vyhlasuje 3 grantové výzvy pre materské školy na vzdelávacie pomôcky:
- MŠ MINI 2016
- MŠ DIGI 2016
- MŠ FULL 2016.

okt 29, 2015
Kategória: Grantové výzvy

Občianske združenie ASIT podporuje aj stredné školy. Rovnako ako pre základné a materské školy aj pre nich vyhladuje 3 nové grantové výzvy. Prostredníctvom grantov získajú podporu na vzdelávacie pomôcky, ktoré zaujmú určite každého stredoškoláka (audiovizuálne produkty, digitálne laboratóriá, Lego Robotika, 3D Puzzle) a školenia pre učiteľov s celosvetovo uznávanými lektormi.


okt 20, 2015
Kategória: Grantové výzvy
ASIT o. z. vyhlasuje 3 grantové výzvy pre základné školy na získanie najmodernejších vzdelávacích pomôckoch – Grant ASIT ZŠ MINI, Grant ASIT ZŠ DIGI, Grant ASIT ZŠ FULL. Granty sú určené pre všetky základné školy, ktoré majú záujem vzdelávať moderne, kvalitne a s ohľadom na potreby súčasnej doby.
 

Back to Top