Novinky

 • 09 okt 2014
  Oznamy

  Budúci ITčkári sa spájajú so zamestnávateľom

  Dňa 9. októbra 2014 otvorila spoločnosť Dell svoje dvere pre študentov 1. ročníka gymnázia Spojenej školy Sv. Rodiny z Bratislavy so študijným zameraním „Špecialista pre IT riešenia v kontaktnom centre“. 

  [Viac]

 • 21 sep 2014
  Pozvánky

  Seminár „Aktívne zapojenie zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy“

  Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rámci projektu "Rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania" organizuje bezplatný seminár „Aktívne zapojenie zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy“.
  Seminár je určený pre štatutárnych zástupcov spoločností, resp. vedúcich zamestnancov oddelení ľudských zdrojov a personalistiky spoločností, ktoré zápasia s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, a pre živnostníkov, ktorí si chcú vychovať svojich spolupracovníkov a pokračovateľov.

  [Viac]

 • 02 sep 2014
  Oznamy

  Na SOŠ S. Jurkoviča uviedli do života projekt duálneho vzdelávania

  Dvanásť študentov prvého ročníka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave má po absolvovaní školy už garantované pracovné miesto.
  Tento benefit budú môcť využiť ako účastníci projektu duálneho vzdelávania, na ktorom práve dnes, na začiatku nového školského roku začala spolupracovať stredná škola s obchodnou spoločnosťou Lidl Slovenská republika.

  [Viac]

 • 16 júl 2014
  Výzvy

  Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2013/5.1/05-SORO

  Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO – Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, ktorá bola vyhlásená dňa 18. 03. 2013 v rámci OP Výskum a vývoj.

  [Viac]


Back to Top