Novinky

sep 29, 2017

Kyberbezpečnosť viac ako pojem


„Kyberbezpečnosť viac ako pojem“, je to najväčšia priorita dneška a zároveň výzva pre IT odborníkov. Vďaka spoločnosti ESET sa žiaci 27.9.2017 zo SPŠ elektrotechnickej na Hálovej 16 v Bratislave dozvedeli priamo od zástupcu spoločnosti ESET (Andrea Ivaničová) o najnovších trendoch a hrozbách v problematike kybernetickej bezpečnosti a o hrozbách číhajúcich vo virtuálnom svete na používateľov internetu.

Kategória: Novinky

 

Obsahom prezentácie bolo:

- Rodičia sporozumením

- Hrozby, ktorým čelíme vo virtuálnom svete

- Ste potencionálne obete?

- Facebook s porozumením

 

Počas prezentácie mali žiaci možnosť cez aplikáciu sli.do zadávať otázky pre prezentujúceho, odpovedali na nami pripravené otázky a nakoniec hodnotili prezentáciu ako sa im páčila. Súčasťou seminára spoločnosti ESET bol aj kvíz, kde sme odovzdali za správne odpovede množstvo zaujímavých cien ako licencie na produkty spoločnosti ESET, power banky, usb kľúče a mnoho ďalších.
 
Veľká vďaka patrí hlavne spoločnosti ESET, ktorá nám takto pomohla zvýšiť povedomie v problematike kyberbezpečnosti medzi žiakmi školy študijného programu Informačné a sieťové technológie.
 
To, že sa prezentácia páčila môžete vidieť aj podľa vysokého hodnotenia poslucháčmi – žiakmi, ktorí hodnotili prezentáciu vysokým skóre.
 
 
 
Back to Top