Novinky

apr 5, 2018

Súťaže k podujatiu Mladý tvorca 2018, Nitra


Asociácia spoločností IT priemyslu sa aj v roku 2018 zúčastní podujatia JOB Expo 2018 v Nitre v rámci Mladého tvorcu v termíne 26. 4. 2018. Pre študentov sme už teraz pripravili rôzne súťaže o hodnotné ceny, ktorých vyhodnotenie bude prebiehať na podujatí Mladý tvorca 2018. Výhrou pre súťažiaceho nebudú len hodnotné ceny, ale aj mať možnosť ukázať svoju šikovnosť pred špičkovými odborníkmi z IT oblasti.
Kategória: Súťaže

Súťaže pre žiakov:
 
1. MOBAPPS - Najinovatívnejšia mobilná aplikácia alebo počítačový program - akákoľvek mobilná aplikácia alebo program vytvorený jednotlivcom alebo tímom v jednotlivom programovacom jazyku.
 
Podmienkou je zaslanie zdrojového kódu a ukážky najneskôr do 23.4.2018 vrátane.
 
2. Videohra - akákoľvek platforma digitálnej hry - akákoľvek vlastná počítačová, digitálna hra pre akúkoľvek platformu vytvorená jednotlivcom alebo tímom.
 
Podmienkou je zaslanie zdrojového kódu a demo hry alebo ukážky najneskôr do 23.4.2018 vrátane.
 
3. IT projekt pre IKT - učebná pomôcka, ktorá slúži pre vzdelávanie IKT akákoľvek učebná pomôcka, ktorá slúži pre vzdelávanie alebo zdokonaľovanie IKT kompetencií na škole využívaná v škole, prípadne pre firemný sektor vytvorená jednotlivcom alebo tímom.
 
Podmienkou je uviesť názov projektu a stručný popis projektu a fotodokumentáciu najneskôr do 23.4.2018 vrátane. Je potrebné na mieste odprezentovať a obhájiť projekt.

 

1. miesto: kurz programovania zakončeného certifikačnou skúškou v hodnote 1000 EUR od najväčšieho školiaceho strediska v Českej a Slovenskej republike GOPAS
 
Ďalšie ceny: licencie na antivírus od ESET, tablety, mobilné telefóny a ďalšie zaujímavé ceny
 
Prihlasovací formulár:
 
Poznámka k prihlasovaniu!: Pre prihlásenie je nutné mať gmail účet. V prípade, že gmail účet nemáte je potrebné si ho vytvoriť. Google prihlasovací formulár si pýta prihlásenie cez váš gmail účet.

Prihlasovanie do súťaží: predĺžené do pondelka 23. 4. 2018 vrátane
 
 
Súťaže pre školy:
 
Ceny pre najaktívnejšiu školu!
Súťaž pre školy s najvyšším počtom prihlásených žiakov do súťaží.
 
1. miesto: tlačové laserové zariadenie LEXMARK
2. miesto: licencia od spoločnosti ESET na antivírusový produkt
3. miesto: hodnotné ceny od ASIT
 
 Časový harmonogram
 
 
 
 
Zmena cien a podmienok súťaží vyhradená.
Vyhlasovateľ súťaže ASIT, o.z. si vyhradzuje právo na zmenu času usporiadania jednotlivých súťaží a zároveň ich poradie.
 
 
Back to Top